search
Sök
menu
Meny

Ramprogram för Södra Munksjön (2012)

Ramprogrammet är en fördjupad översiktsplan och visar en huvudstruktur inom vilken den långsiktiga utvecklingen kring södra Munksjön kan ske successivt.

Det krävs ett målmedvetet arbete för att skapa en god stadsutveckling där stora och små steg tas i samverkan mellan offentliga och privata intressen. Många olika aktörer är berörda och blir viktiga samarbetspartners i det fortsatta arbetet.