search
Sök
menu
Meny

Översiktliga planeringsunderlag

Översiktliga utredningar beskriver kommunens ambitioner för ett särskilt geografiskt område eller i en särskild fråga. De är alla av strategisk karaktär och används som planeringsunderlag i den kommunala planeringen.

Alla är antagna/godkända av kommunfullmäktige.

Översiktligt planprogram för bostads- och verksamhetsutbyggnad i Bankeryd

Kommunfullmäktige beslutade 2008-05-29 att godkänna Översiktligt planprogram för bostads- och verksamhetsutbyggnad tillsammans med samrådsredogörelsen och tillhörande kartbilaga.

I och med att Översiktsplan 2016 nu är antagen ska denna utredning endast betraktas som en
bakgrundsbeskrivning till ÖP 2016. Om ställningstaganden skiljer sig från ÖP 2016, så är det ÖP 2016 som gäller.

Grönstrukturplan

Grönstrukturplanen redovisar grönområden och gröna stråk inom Jönköping och Huskvarna tätorter. Godkänd av kommunfullmäktige 2004-05-27.

Kaxholmen, Översiktligt planprogram

Översiktligt planprogram för bostadsutbyggnad i Kaxholmen. Kommunfullmäktige beslutade 2007-08-30 att godkänna översiktligt planprogram för Kaxholmen.

I och med att Översiktsplan 2016 nu är antagen ska denna utredning endast betraktas som en
bakgrundsbeskrivning till ÖP 2016. Om ställningstaganden skiljer sig från ÖP 2016, så är det ÖP 2016 som gäller.

Naturvårdsprogram 2009-2013

Se länk nedan.