search
Sök
menu
Meny

Bankeryd, Översiktligt planprogram

Översiktligt planprogram för bostads- och verksamhetsutbyggnad i Bankeryd

Kommunfullmäktige beslutade 2008-05-29 att godkänna Översiktligt planprogram för bostads- och verksamhetsutbyggnad tillsammans med samrådsredogörelsen och tillhörande kartbilaga.