search
Sök
menu
Meny

Grönstrukturplanering

Jönköpings kommun har en fantastisk natur. För att ta vara på den arbetar kommunen strategisk med grönstrukturfrågorna.

Park, naturområden och gröna stråk bidrar till att människor i tätorterna mår bra. De ger möjligheter att promenera, motionera, picknicka och leka. Grönområden skänker trivsel och grönska och är en förutsättning för att många olika växter och djur ska trivas. De behövs för klimatanpassning och är en del av vårt kulturarv.

Jönköpings kommun har tagit fram ett nytt förslag till grönstrukturplan och naturvårdsprogram. Den 20 juni-7 september har du möjlighet att komma med synpunkter på förslagen.