search
Sök
menu
Meny

Grönstrukturplanering

Jönköpings kommun har en fantastisk natur. För att ta vara på den arbetar kommunen strategisk med grönstrukturfrågorna.

Park, naturområden och gröna stråk bidrar till att människor i tätorterna mår bra. De ger möjligheter att promenera, motionera, picknicka och leka. Grönområden skänker trivsel och grönska och är en förutsättning för att många olika växter och djur ska trivas. De behövs för klimatanpassning och är en del av vårt kulturarv.

Jönköpings kommun har tagit fram ett nytt förslag till grönstrukturplan och naturvårdsprogram.

Min gröna plats

Under juni-augusti 2017 genomförde stadsbyggnadskontoret i Jönköpings kommun en medborgardialog om kommunens
parker och naturområden under namnet ”min gröna plats”.

Min gröna plats är en del av underlaget till en ny grönstrukturplan för kommunens tätorter.

Vilka synpunkter som kom in under medborgardialogen kan du läsa nedan.

Länkar

Min gröna plats - resultatetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster