search
Sök
menu
Meny

Min gröna plats

park och grönområde

Under juni-augusti 2017 genomförde stadsbyggnadskontoret i Jönköpings kommun en medborgardialog om kommunens
parker och naturområden under namnet ”min gröna plats”.

Min gröna plats är en del av underlaget till en ny grönstrukturplan för kommunens tätorter.

Vilka synpunkter som kom in under medborgardialogen kan du läsa nedan.