search
Sök
menu
Meny

Fördjupad översiktsplan för Jära /Svedbrandshult

Nu är det dags för samråd för fördjupad översiktsplan över Jära /Svedbrandshult. Välkommen till Juneporten 18 september kl. 18.00 för information och möjlighet att ställs frågor.

Jönköping är ett nav för både gods- och persontransporter i Sydsverige. Många företag som har verksamhet som kräver lager och logistik, ser fördelar i att lägga sin verksamhet i Jönköping. Därför ser vi en ökad efterfrågan på mark för verksamheter inom kommunen.

För att tillmötesgå den stora efterfrågan undersöker vi möjligheten att i strategiskt fördelaktiga lägen ta mark i anspråk för exploatering, i syfte att skapa Jönköpings nästa stora område för verksamheter.

Vi har nu tagit fram ett förslag till fördjupad översiktsplan över Jära /Svedbrandshult. Syftet med planen är att göra det möjligt att anlägga ett nytt verksamhetsområde i anslutning till riksväg 40 väster om Jönköping. Kommunens gällande översiktsplan (Översiktsplan 2016) pekar ut ett antal kriterier för hur man ska identifiera lämplig mark för verksamhetsområden. Planområdet för den fördjupade översiktsplanen uppfyller detta i stor utsträckning.

Den fördjupade översiktsplanen finns via länkarna. Information kommer att finnas i kommunens utställningshall vid Juneporten, Västra Storgatan 16 i Jönköping.

Lämna dina synpunkter senast den 30 oktober via e-post till stadsbyggnad@jonkoping.se eller med brev till Stadsbyggnadskontoret, 551 89 Jönköping.

Vi kommer att hålla ett samrådsmöte onsdagen den 18 september kl. 18:00 i Sessionssalen, Hoven, ingång vid kommunens Kontaktcenter, Juneporten, Västra Storgatan 16 i Jönköping. Under samrådsmötet kommer ni att få lyssna på en presentation av planförslaget i sin helhet. Ni kommer också att få möjlighet att ställa frågor.