Ny översiktsplan - Utbyggnadsstrategi 200 000 invånare

Här får du information om arbetet med att ta fram kommunens nya översikts­plan - Utbyggnadsstrategi 200 000 invånare.

Symbol med texten Utbyggnadsstrategi 200 000 invånare.