search
Sök
menu
Meny

Nomineringar till stadsbyggnadspriset 2018

Nomineringarna till stadsbyggnadspriset görs i tre olika klasser: God byggnadsvård, god arkitektur och god livsmiljö.

God livsmiljö

Byggnadsverk eller anläggning som bidragit till att utveckla en god livsmiljö, ekologiskt, socialt eller på annat sätt t.ex. god tillgänglighet.

Cykelgarage, cykelboxar på infartsparkeringar samt säkerhetsåtgärder på Herkulesvägen

Fredstorp 1, anläggande av viltvatten samt nyplantering av allé

Bohult 2:11, nybyggnad av växthus kombinerat med enskilt avlopp samt siktlinjer i terräng

Hedenstorp 2:33, nybyggnad av kontor/industri

 

God byggnadsvård

Varsam och pietetsfull ombyggnad, vård eller restaurering  av en äldre byggnad, återuppbyggnadsprojekt samt särskilda objekt där stora krav ställts på god anpassning med hänsyn till stadsbild och stadsmiljö.

Stora hotellet, utvändig ändring och inredande av nya hotellrum. Foto: Tommy Hvitdeldt.

Hällstorp Hammaren, Hällstorp 1:18, renovering av enbostadshus

Villa Majsäter, renovering av enbostadshus

 

God arkitektur

Ny byggnad eller tillbyggnad som är tilltalande i sig och i sitt sammanhang.

Vejden 6, nybyggnad av radhus

Rönäs 3:3, nybyggnad av fritidshus. Foto: Dan Johansson.

Hovslätts ängar, nybyggnad av flerbostadshus. Foto: Jesper Gedda.

Hagstensgärdet, nybyggnad av flerbostadshus. Foto: Mikael Olsson.

Asecs, tillbyggnad av affärshus. Foto: Hans Wretling.

Vingården 3, nybyggnad av flerbostadshus. Foto: Bert Noorlander.