search
Sök
menu
Meny

Vinnare av stadsbyggnadspriset 2017

2017 års stadsbyggnadspris gick till Ann Håkansson måleri AB och Lyckås AB (fam. Lindblad) för restaureringen av Lyckås herrgård.

Lyckås herrgård fick också priset för god byggnadsvård. Motiveringen lyder:

Lyckås herrgård är vackert belägen vid Landsjön och har präglat kulturlandskapet sen 1500-talet. Huvudbyggnaden är ritad 1863 av den stockholmsbaserade arkitekten Johan Fredrik Åbom som var en av Sveriges mest anlitade arkitekter under andra delen av 1800-talet. Lyckås herrgård är statligt
byggnadsminne sen 1988.

På 1950-talet utbröt en brand på vinden som medförde vattenskador i underliggande bostadsvåningar. Med gedigen kunskap om byggnaden har man med stor hantverksskicklighet restaurerat de interiöra ytskikten och återställt miljön till ursprunglig prakt.

Lyckås herrgård berättar om traktens historia och är en angelägenhet för oss alla. Ett föredömligt samarbete mellan en ambitiös privat beställare och en skicklig målarmästare har resulterat i en restaurering av anmärkningsvärd verkshöjd.

Priset för god livsmiljö gick till Dumme mosse (Tekniska kontoret, Gata/Park-avdelningen) med motiveringen:

Dumme mosse är ett populärt utflyktsmål för kommunens invånare och en unik miljö som drar långväga besök.

I höstas invigdes en slinga med förbättrad tillgänglighet för människor med funktionsnedsättning. Spänger och stigar har breddats och kompletterats med ytor för möte och vila. Man har även utökat och förbättrat parkeringar, skyltning och grillplatser.

Allt är väl genomfört med hänsyn till platsens naturvärden och med stor omsorg om människan. Det är ett lågmält tillägg med hög arkitektonisk kvalité.

I klassen god arkitektur gick priset till Huskvarna stadshus (HMXW arkitekter/ICA & Tekniska kontoret, fastighetsavdelningen) med motiveringen:

Huskvarna har fått en ny offentlig byggnad som tillsammans med vårdcentrum bildar en värdig entré till Huskvarna innerstad. Det är ett stort och spännande program som kombinerar kommunal förvaltning, bibliotek och mataffär i en volym som anpassar sig väl till Huskvarnas skala. Placeringen av den nya byggnaden möjliggör en framtida förlängning av Esplanaden och att staden närmar sig
vattnet.

Det finns en spännande kontrast mellan huvudentrén som är generös, öppen och ljus och de två tyngre tegelkropparna. Invändigt är entrérummet omsorgsfullt gestaltat och välkomnande. Huskvarna har fått ett nytt offentligt vardagsrum.

Ett hedersomnämnande delades också ut till Fursten Norra 3 (Enter Arkitektur/Blue Wall Construction AB) i klassen god arkitektur. Motiveringen lyder:

Byggnaden på Fursten Norra 3 är ett samtida exempel på en byggnad i kvartersstaden. Den har en omsorgsfullt utförd fasad och är volymmässigt väl anpassad till omgivningen. Den genomgående entrén berikar gaturummet och bilhissen är en intressant och kreativ lösning. Fursten Norra 3 är ett föredömligt exempel när Jönköpings innerstad ska utvidgas.