search
Sök
menu
Meny

Förnyelse kring Munksjön

Munksjön sedd från norr

Staden förtätas och nya stadsdelar skapas. Staden får fler goda boendemiljöer, ännu mer bra offentlig service och ett väldigt spännande kommersiellt och kulturellt upplevelseutbud.

Staden utvecklas kring Munksjön — vi gör plats för mer och fler! Ambitionen är att förtäta staden och stärka regionens centrum genom en hållbar och successiv stadsutveckling runt Munksjöns södra del. Området kommer i framtiden att rymma ca 12000 boende och 6000 arbetsplatser.

Sedan årsskiftet 2014/2015 har utvecklingsarbetet flyttats från Stadsbyggnadsvisionens organisation till ett särskilt kommunalt bolag - Södra Munksjön Utvecklings AB. Läs mer om utveklingsarbetet på bolagets webbplats (länk nedan).