search
Sök
menu
Meny

Så här gör du en ansökan om uteservering

För att kunna bygga upp en uteservering behöver du tillstånd enligt ordningslagen. Det är polismyndigheten som enligt ordningslagen ger tillstånd för markupplåtelse av offentlig plats.

1. Ta råd av stadsmiljöprogrammet

Om du vill uppföra en ny uteservering läs först igenom de råd och riktlinjer som finns i stadsmiljöprogrammet. Om du har frågor ska du kontakta stadsbyggnadskontoret.

2. Planera för din ansökan

Börja sedan planera uteserveringen. Fundera på hur uteserveringen bör utformas med hjälp av de råd och riktlinjer som finns i stadsmiljöprogrammet. En ansökan bör innehålla en tydlig redovisning av illustrationer eller bilder hur ytan ska utformas inom serveringen samt valet av möblemang och inhägnad. Det kan vara bra att kolla upp om det krävs ytterligare tillstånd för den tilltänkta
verksamheten. Tänk på att det behövs ett särskilt tillstånd hos tillståndsenheten på socialtjänsten om alkohol ska serveras på uteserveringen. Någon ny  registrering hos miljö- och hälsoskyddskontoret behövs endast vid ändring av hanteringen av livsmedel t.ex. tillagning av rått kött. Anmälan ska göras i god tid.

3. Skicka in din ansökan

Ansökningsblankett finner du på Polisens webbplats. Du kan skicka in ansökan via e-post eller post. Tänk på att skicka in ansökan i god tid om uteserveringen är tänk att byggas upp vid en viss tid. Polisen hanterar många ansökningar varje år.

4. Ansökan behandlas

Polisen undersöker om de krav som finns ngående ordning och säkerhet uppfylls vid en tilltänkta serveringen. För att få en heltäckande edömning av lämpligheten behöver Polisen även skicka ut ärendet på remiss till några av kommunens förvaltningar så som stadsbyggnadskontoret, tekniska kontoret,
miljö- och hälsoskyddskontoret, socialtjänsten och räddningstjänsten. Kommunen tittar på frågor som gäller bland annat trafiksäkerhet, tillgänglighet och hälsa. Dessutom tycker kommunen att det är viktigt att försäkra sig om att den föreslagna uteserveringen kan bidra till en attraktiv stadsmiljö.

5. Tillstånd beslutas

Om ansökan är komplett kan tillstånd erhållas. Ibland kan ansökan behöva kompletteras med ytterligare information av den sökande innan tillstånd kan ges.

6. Uteserveringen kan byggas upp

Först när tillståndet är klart får uteserveringen byggas upp.