search
Sök
menu
Meny
Sök

Adress- och lägenhetsregister

Lantmäteriavdelningen ansvarar för adressändring inom tätorter, tar beslut om landsbygdsadresser och håller koll på adressregistret.

Fastighetsägarna ska (i samband med ansökan om bygglov) lämna information till kommunen om förändringar i lägenhetsbeståndet. Det kan gälla nytillskott, sammanslagningar, rivningar eller andra ändringar. Informationen ska lämnas senast en månad efter att förändringen skett.

Kommunen ska löpande registrera ändringar och kompletteringar av uppgifter för varje bostadslägenhet, exempelvis:

  • lägenhetsnummer
  • bostadsarea
  • antal rum
  • kökstyp
  • lägenhetskategori
  • om lägenheten har gemensamt kök eller inte
  • registreringsorsak såsom nybyggnad, rivning eller felregistrering
  • koppling till adress, byggnad och fastighet

För småhus inklusive fritidshus ska endast uppgift om bostadsarea lämnas.