Gatunamn - så får en gata sitt namn

Här hittar du information om hur gatorna i vår kommun får sina namn.

I namnen på våra gator speglas en liten del av vår stadshistoria, geografi, flora och fauna. Flera män och kvinnor har genom sina livsgärningar fått gator uppkallader efter sig. När den nya stadskärnan tar form bevaras minnet från förr i namn efter gårdar, torp, beteshagar, verksamheter och människor.

Förslag på gatunamn, parknamn och namn på allmänna platser bereds av namnberedningen till stadsbyggnadsnämnden som sedan fattar beslut. Namnberedningen består av fyra politiker från stadsbyggnadsnämnden, kommunens planchef, lantmäterichef (ordförande) och en sekreterare.

Här kan du läsa mer om historien bakom vissa av gatunamnen i Jönköping Länk till annan webbplats.

Senast granskad/publicerad: