search
Sök
menu
Meny

Mätningar av luft vid Lantmätargränd

Partiklar PM10 på Lantmätargränd, dygnsmedelvärde, den senaste månaden.

Partiklar PM10 på Lantmätargränd, dygnsmedelvärde, det senaste året.

OBS! Mätvärdena är inte kvalitetsgranskade.

Miljökvalitetsnorm för partiklar, PM10, till skydd för människors hälsa
MedelvärdestidVärdeAnmärkning
1 dygn50 µg/m³Värdet får överskridas 35 gånger per år
1 år40 µg/m³