search
Sök
menu
Meny

Mätning av luft vid Barnarpsgatan

Bilar på Barnarpsgatan en solig vinterdag

Luftkvalitetsmätningarna vid Barnarpsgatan startade vinterhalv-året 2005/2006. Sedan 2007 sker mätningar under hela året.

En ny mätutrustning monterades upp på Barnarpsgatan i december 2009. Från den får vi nu ett automatiskt uppdaterat diagram över dygnsmedelvärden 30 dagar bakåt.

Hur mäter vi?

Mätinstrumentet samlar in partiklarna till ett filter. Detta byts automatiskt en gång varje dygn. Det använda filtret vägs med hjälp av betastrålning och på så vis får vi ett värde för mängden partiklar det passerade dygnet, dvs. dygnsmedelvärde. Miljökvalitetsnormen för partiklar anges i dygnsmedelvärde.

Mätresultaten vi publicerar uppdateras automatiskt direkt från mätinstrumentet på Barnarpsgatan.

Kontakt

Erik Engwall
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Tfn 036-10 54 51

Raluca Blebea
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Tfn 036-10 52 80