search
Sök
menu
Meny

Partiklar PM10, dygnsmedelvärde

Partiklar PM10 på Barnarpsgatan, dygnsmedelvärde, den senaste månaden

Partiklar PM10 på Barnarpsgatan, dygnsmedelvärde, det senaste året

OBS! Mätvärdena är inte kvalitetsgranskade.

Miljökvalitetsnorm för partiklar, PM10, till skydd för människors hälsa
MedelvärdestidVärdeAnmärkning
1 dygn50 µg/m³Värdet får överskridas 35 gånger per år
1 år40 µg/m³ 
Resultatet av de mätningar som gjorts hittills

 

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Årsmedelvärde (µg/m³)

26

24

20

18

23

19

Antal dygn >50 µg/m³ (max 35/år)

35

36

22

14

28

29

Högsta dygnsmedelvärde (µg/m³

156

164

81

94

92

131

 

2013

2014

2015

2016

......

......

Årsmedelvärde (µg/m³)

17

15

 12

 13,7

 

 

Antal dygn >50 µg/m³ (max 35/år)

13

6

 3

 9

 

 

Högsta dygnsmedelvärde (µg/m³

140

64

 93

 69,2

 

 

 

Kontakt

Erik Engwall
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Tfn 036-10 54 51

Raluca Blebea
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Tfn 036-10 52 80