search
Sök
menu
Meny

Kvävedioxid vid Kungsgatan

Timmedelvärden för kvävedioxid vid Kungsgatan i Jönköping


Dygnsmedelvärden för kvävedioxid vid Kungsgatan i Jönköping den senaste månaden


Dygnsmedelvärden för kvävedioxid vid Kungsgatan i Jönköping det senaste året


OBS! Mätvärdena är inte kvalitetsgranskade.

Miljökvalitetsnorm för kvävedioxid till skydd för människors hälsa
Medelvärdestid Värde Anmärkning (se SFS 2001:527 för fullständiga villkor)
1 timma 90 µg/m³ Värdet får överskridas 175 gånger per år
1 dygn 60 µg/m³ Värdet får överskridas 7 gånger per år

Nationellt miljömål

Halterna 60 µg/m³ som timmedelvärde och 20 µg/m³ som årsmedelvärde för kvävedioxid skall i huvudsak underskridas. Timmedelvärdet får överskridas högst 175 timmar per år.

Kontakt

Erik Engwall
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Tfn 036-10 54 51

Raluca Blebea
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Tfn 036-10 52 80