search
Sök
menu
Meny

Vad innebär kvävedioxid i utomhusluft?

Kvävedioxid är en gulbrun gas med irriterande lukt. Vid all slags förbränning bildas kvävemonoxid, dels ur luftens syre och kväve, dels ur kvävet i bränslet.

I luften reagerar kvävemonoxid med syre och bildar kvävedioxid. Denna kan i sin tur reagera med vattenånga och bildar då salpetersyra.

Den största delen av kvävedioxiderna kommer från trafiken, men en del kommer även från oljeeldning och olika industriprocesser. En del kommer också med vindarna från utlandet.

Hur påverkas vi?

Kvävedioxid kan ge besvär i luftvägarna och minskar motståndskraften mot t.ex. infektionssjukdomar. Den kan också leda till att astmatiska besvär förvärras.
 
Kvävedioxid bidrar också till försurningen. 

Hur kan vi minska utsläppen?

Transporter och arbetsmaskiner står för en mycket stor del av kväveoxidutsläppen. I Jönköping har kvävedioxidhalten minskat med ca 40 % sedan luftmätningarna startade mitten av 80-talet. Det beror främst på att katalysatorrening infördes på bilar. Nu kan vi se att minskningen har avstannat, kanske till följd av en trafikökning och en ökad mängd dieselbilar.
 
Katalysatorn fungerar bara när den är varm, vilket kan ta upp till fyra kilometer vintertid. Genom att använda motorvärmare och avstå från att köra korta sträckor kan man som privatperson hjälpa till att minska utsläppen av kvävedioxid.

Kontakt

Erik Engwall
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Tfn 036-10 54 51

Raluca Blebea
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Tfn 036-10 52 80