Radon i byggnadsmaterial

Här hittar du information om radon i byggnadsmaterial. Material baserat på sten avger radon i små mängder med undantag för blå lättbetong, som avger mer radon.

Blå lättbetong är ett alunskifferbaserat material som innehåller naturligt radon. Det tillverkades mellan 1929 och 1975. Alunskiffer innehåller högre halt av uran än andra byggmaterial. Därför har blå lättbetong också högre gammastrålning. På 1980-talet förstod man att blåbetongen spred cancerframkallande radon i inomhusluften. Hus som är byggda mellan 1929 och 1980 kan innehålla blå lättbetong.

Det mest effektiva sätt att undersöka om det finns blå lättbetong i en byggnad är att mäta gammastrålningen. Under 80-talet gjordes en bilspårmätning i Jönköpings kommun. Det innebar att man mätte gammastrålning från gatan med ett känsligt instrument. När det gav utslag gick man fram till huset och mätte fasaden.

Register med resultat för ca 2000 fastigheter

Det finns ca 3000 hus med blå lättbetong i Jönköpings kommun. I större delen av dessa har mätningar gjorts och miljö- och hälsoskyddskontoret har ett register med mätresultat från ca 2000 fastigheter med blå lättbetong i konstruktionen. Vill man ta del av resultaten kontaktar man miljö- och hälsoskyddskontoret.

Radonmätning

Har ingen radonmätning gjorts kontaktar fastighetsägaren någon av de godkända (ackrediterade) företagen i Swedacs register. Miljö- och hälsoskyddskontoret kan inte ta emot beställningar på radonmätning.

Swedac Länk till annan webbplats.

Åtgärder om mätningen visade förhöjda värden

En enkel första åtgärd: Ventilation

Att ha balans på ventilationen kan vara ett sätt att undvika höga radonhalter. Erfarenheter visar att många fastighetsägare ofta stryper tilluften i huset med avsikt att minska energikostnader och undvika drag. Det kan få till följd att radongasen inte ventileras ut i tillräckligt stor utsträckning, med höga radonhalter i inomhusluften som följd.
 
Installation av spaltventiler i fönster eller tilluftsventiler genom ytterväggen kan vara en tillräcklig åtgärd för att få ner radonhalten. Det är viktigt att kontrollera att luften har fri väg mellan tilluftsventiler i bostadsrummen och frånluftsdonen i våtutrymmen och kök.

Åtgärder för byggradon

  • Öka luftomsättningen genom att installera eller förbättra befintlig ventilation.
  • Sätta upp radontäta tapeter.
  • Minska gammastrålningen till hälften genom att klä väggen med ca 6 cm gips, alternativt mura upp en vägg av tegel på väggens insida
  • Byt ut den blå lättbetongen.

Senast granskad/publicerad:

KONTAKT

Miljö- och hälsoskyddskontoret
Hälsoskyddsenheten

Kontaktcenter
Tfn 036-10 50 00