search
Sök
menu
Meny
Sök

Giftfritt kommunalt byggande

Här har vi samlat information om hur den kommunala bygg- och förvaltningssidan, som arbetar med kommunala lokaler jobbar för att uppnå miljömålet Giftfri miljö.

I första hand ligger fokus på nyproduktion av förskolor, eftersom det är där man kan påverka mest och för att barn är känsligare mot farliga ämnen än vuxna.

Sedan tidigare har långtgående och komplicerade materialkrav ställts i upphandlingar av byggnationer, men kraven har inte riktigt följts upp så det är tveksamt om vi fått det vi efterfrågat. I och med Kemikalieplanens beslut finns sedan sommaren 2016 finns en miljöingenjör på plats som ansvarar för att organisera och stötta arbetet kring materialval.

Certifieringssystemet Miljöbyggnad nivå silver eller motsvarande

Enligt Jönköpings kommuns Policy för ny-, till- och ombyggnationer (2016) ska nya byggnader byggas enligt certifieringssystemet Miljöbyggnad nivå silver eller motsvarande. Miljöbyggnad består av ett tiotal bedömningsindikatorer inom energi, inomhusmiljö och material. Indikatorer som rör mer giftfria material i Miljöbyggnad handlar om att man ska föra loggbok över inbyggda byggvaror samt att särskilt farliga ämnen inte ska finnas i produkterna.

Vad har hänt?

För de projekt som startas sen 2017 har nya och tydligare materialkrav formulerats som är i enlighet med Kemikalieplanen och Miljöbyggnad. Det är av stor betydelse att material- och kemikaliekraven kommer in i ett tidigt skede för att få effekt. För att underlätta att ställa krav och följa upp dem använder vi oss av ett materialhanteringssystem som vi upphandlat, Byggvarubedömningen, BVB.

Vi har också haft ett försök under vintern 2016/17 där vi använt på Sunda hus i ett par byggprojekt där vi direktupphandlat projektlicenser i Sunda hus.

Att införa det nya arbetssättet är en process som tar tid. Det inbegriper att en analys av var, när och hur man kan förändra. Vilka som ska involveras och få utbildning. Dokument som anbudstexter och rutiner som ska skrivas om. Under 2017 har detta arbete genomförts och personalen har utbildats i Miljöbyggnad och i materialhanteringssystem. På grund av många byggprojekt och stor omsättning på personal har arbetet bitvis varit svårt att driva. Inför 2018 är arbetet i full gång och vi avser att börja följa upp om de krav vi ställer följs.

När vi förvaltar våra lokaler och renoverar ska vi också göra det enligt de krav vi har för materialval. I dagsläget har vi fokuserat större renoveringar och att vi vid upphandlingar av tjänster och material ser till att påverka att vi får bättre material.

pdf: Jönköpings kommuns byggpolicy Länk till annan webbplats.

Byggvarubedömningen Länk till annan webbplats.

KONTAKT

Sutina Duong
miljöingenjör, Tekniska kontoret
Tfn 036-10 52 72