Kemikalieplan

Här kan du läsa om kommunens ansvar för att bidra till en giftfri vardag, som är en del i miljömålet Giftfri miljö.

I kommunens kemikalieplan har vi pekat ut de saker och områden vi i våra alla olika verksamheter måste arbeta med.

En kemikalieplan är ett sätt att få fokus på en svår och lite bortglömd miljöfråga. Kemikalieproblematiken är ett komplext område och Jönköpings kommun har en mycket och bred verksamhet som behöver ses över. Det handlar både om kemiska produkter och om farliga ämnen i material och varor. Miljömålet giftfri miljö är ett av de svåraste att nå och genom att kommunen arbetar mer med det vi kan påverka i vår verksamhet bidrar vi i åtgärdsarbetet.

I planen har vi formulerat vad problemet är och hur vi ser att kommunen har ett ansvar. Beskrivit vilka typer av ämnen vi vill arbeta för att plocka bort i våra verksamheter. Vi har också pekat ut de vägar vi ser som möjliga och viktiga att gå i arbetet. Då både förståelse för området och kompetens saknas i många verksamheter både internt och extern hos de företag vi samarbetar med, får stegen man tar bli försiktiga till att börja med. Kemikalieplanen anger därför mer en riktning att starta med, snarare än att åtgärderna ska klaras av under de närmaste åren.

Kemikalieplanens åtgärdsområden:

Övergripande stöd för kemikaliearbetet

Vi har utsett några funktioner som ska arbeta praktiskt och tillföra kemikaliekompetens till verksamheterna. Dessa ska också samarbeta i ett kemikalieråd och driva arbetet gemensamt. Arbetet leds av en Kemikaliestrateg.

Hållbar hantering av kemiska produkter i verksamheter

För hantering av kemiska produkter finns både miljö- och arbetsmiljölagstiftning som tydligt pekar ut vad vi är skyldiga att göra. Vi har förtydligat vårt ansvar i en kemikalierutin. För att underlätta har vi också ett IT-verktyg där man kan förteckna sina produkter och genomföra riskbedömningar. Genom översikten får man också hjälp att se vilka produkter som är aktuella för substitution.

Kemikaliekrav vid upphandling av kemiska produkter och varor

I offentlig verksamhet gör vi avtal med leverantörer genom en upphandling. Där ställer vi miljökrav och försöker arbeta för att få in bättre produkter. Vi håller på att utveckla arbetet med att ställa kemikaliekrav som ofta är mer krävande att både ställa och följa upp rätt.

Prioriterade verksamheter

Våra verksamheter som riktar sig till barn är mer prioriterade. Vi ska fortsätta arbetet med giftfri förskola enligt den handlingsplan som tidigare plockats fram och utöka den till skolan. Vi styr också upp arbetet med bättre val av byggvaror och material i produktion och förvaltning i våra fastigheter.

Information och påverkan på aktörer

Att göra människor medvetna om kemikalieproblemet och inspirera till åtgärder är en viktig åtgärd. För att prioritera har vi tagit fram en kommunikationsplan. Kommunen har också miljötillsyn över verksamheter som t.ex. affärer och kan genom detta också påverka.

Senast granskad/publicerad: