search
Sök
menu
Meny

Nominering till naturvårdspriset

Fyll i formuläret nedan och skicka in ditt förslag till naturvårdspristagare.


Om du vill ha en bekräftelse på din nominering måste du skriva in din e-postadress
De personuppgifter du skriver in här läggs in i vårt diarium för att vi ska kunna handlägga naturvårdspriset och din nominering. Uppgifterna blir allmän handling och lagras i vårt arkiv och gallras enligt arkivlagen. Personuppgiftsansvarig är stadsbyggnadsnämnden.