search
Sök
menu
Meny

Objektskatalog naturvårdsprogram 2009-2013

Instruktioner till objektskatalogen Naturvårdsprogram 2009-2013

Färger i kartan
 • Röd - Klass 1, högsta naturvärde
 • Gul - Klass 2, mycket högt naturvärde
 • Grön - Klass 3, högt naturvärde
 • Blå - Klass 4, naturvärde

Zooma in till önskat område i kommunen genom att klicka eller rita en ruta i kartbilden. Du kan dra den rödkantade rutan i kartfönstret uppe till höger för att panorera kartan mellan olika delar i kommunen och för att zooma ut använder du förstoringsglaset - under kartfönstret.

För att få information om ett objekt

Klickbara punkter (röda) får du fram genom att välja bland de 23 kommundelarna i menyn till höger. Objektsnumrenas två första siffror (som du kan se vid inzoomning) refererar till kommundelen. En rullista med namnen på objekten i bokstavsordning kommer upp när du valt kommundel. I programdelen finns en karta över kommundelar på sid. 102 och på följande sidor en lista på alla nummer och namn på respektive objekt, ex 11:001 är område Rocksjöns våtmarker i kommundelen 11, Jönköping öster.

Ett nytt fönster öppnas med information om det objektet du klickat på.

Förklaringar till text

Naturvärdesklass

Varje område har klassats i en fyragradig skala beroende på hur höga naturvärdena har bedömts vara, se ovan.

Till grund för klassningen ligger bland annat följande värdeaspekter:

 • N - Naturtyp
 • B - Biologi
 • F - Friluftsliv
 • K - Kulturmiljö
 • L - Landskapsbild
 • G - Geologi
 • H - Hydrologi

Inom biologi förekommer 4 underklasser:

 • Bo - Botanik
 • O - Ornitologi
 • Li - Limnologi
 • Z - Zoologi

Ett område som har ornitologiska, botaniska och geologiska värden redovisas BBoOG.

Kontakt

Dag Fredriksson

tfn: 036-10 52 42