search
Sök
menu
Meny

Frågor och svar Attarpsdammen

Svar på några frågor som uppkom vid medborgardialogen i Bankeryd angående Attarpsdammen den 29 mars 2017.

Varför har vattennivån i Attarpsdammen sänkts och vem har i så fall gjort detta?
Frågan har tagits upp i kommunen och ingen har handlat aktivt för att sänka nivån i dammen. Ingen indikation finns heller sedan innan mötet på att nivån har sänkts.

Är det tillåtet att ta vatten från dammen för bevattning till privata trädgårdar?
Länsstyrelsen är den myndighet som har frågan gällande att ta vatten från allmänna vatten. Personal från länsstyrelsen har tagit hand om frågan och gör nu en analys av läget då det inte finns några tillstånd för denna typ av vattenuttag från dammen. Länsstyrelsen återkommer i frågan.