search
Sök
menu
Meny

Övergödning i vatten

Algblomning i Barnarpasjön

När en sjö får ta emot för mycket kväve och fosfor, drabbas den av övergödning. Detta gynnar växtplankton och kan leda till giftig algblomning och syrebrist i sjön.

Övergödningen motverkas genom främst tillsyn av enskilda avlopp, mindre reningsverk och lantbruk.

Enskilda avlopp

Dåliga enskilda avlopp är en källa till övergödning av sjöar och vattendrag. Näringsämnena läcker ut i bäckar som därifrån förs vidare till sjöar. Följ länken nedan och läs mer om kommunens arbete med enskila avlopp.

Lantbruket

Det är viktigt gödsel lagras så att ammoniakavgången blir så liten som möjligt. Det minskar det lokala nedfallet av försurande ämnen. Dessutom ska lagringen av gödsel, ensilage och bekämpningsmedel ske utan risk för läckage. När man sprider gödsel och bekämpningsmedel är det också viktigt att inte överdosera och att hålla säkerhetsavstånd till vattendrag.  

Gamla synder

I vissa sjöar finns näringsrikt sediment på sjöbotten, som kommer ifrån en tid då man inte brydde sig så mycket om avloppsrening. I Landsjön har stora mängder fosfor lagrats i sjöns bottensediment. Fosforn kommer bland annat från tvätteriet i Lyckås och avloppsreningsverken i Skärstad och Kaxholmen. Ryssbysjön i Nässjö kommun har problem med övergödning efter en sedan länge nedlagd jästfabrik. Nedströms Ryssbysjön finner vi Lilla Nätaren, Stora Nätaren och Ylen som alla tre ligger i Jönköpings kommun. Dessa tre sjöar får ta emot så mycket näringsämnen att de då och då drabbas av algblomning.

Vatten med övergödningsproblem

  • Landsjön
  • Barnarpasjön
  • Lilla Nätaren
  • Stora Nätaren
  • Ylen
  • Röttelån
  • Huskvarnaån
  • Tabergsån
  • Nissan
  • Lillån Bankeryd

Vi arbetar med olika åtgärder i sjöar och vattendrag enligt en prioriteringslista, där arbetet har börjat med Lilla Nätaren och Landsjön. Barnarpasjön och Röttleån är också prioriterade områden, men åtgärder inom dessa områden startar först när vi ser att åtgärderna i Lilla Nätaren och Landsjön ger resultat.

Kontakt

Jenny Kanerva Eriksson
Limnolog/miljö- och hälsoskyddsinspektör
Tfn 036-10 54 55