search
Sök
menu
Meny

Provtagning av vatten

Varje år tar vi vattenprover i ett antal av kommunens sjöar enligt ett rullande schema. Vi vill få en bild över sjöarnas situation och kunna ingripa om vattenkvaliteten försämras.

När en sjö får problem med vattenkvaliteten måste man ta reda på hur stort problemet är och var det kommer ifrån för att kunna sätta in rätt åtgärder.

För att kunna ta reda på var felet ligger kan man ta en rad olika prover

  • siktdjup
  • halterna av näringsämnena fosfor och kväve såväl vid ytan som vid botten av sjöns djupaste punkt
  • halten av syrgas
  • temperatur
  • halten av klorofyll/växtplankton, ibland även artbestämning
  • provfiske i för att se att det är en balans i fiskefaunan
  • halterna av näringsämnen i sedimenten på sjöns botten
En person mäter siktdjupet i Landsjön från en båt.

Mäta siktdjupet

Man mäter siktdjupet genom att sänka ner en vit skiva i vattnet. Skivan är fäst vid ett snöre som också fungerar som måttband. Siktdjupet kan förändras på kort sikt. När regnvatten rinner från marken till sjön kan det föra med sig bl.a. humus som försämrar siktdjupet. Likaså kan en planktonblomning förändra siktdjupet.

 

Två personer hämtar ett vattenprov på vintern genom ett hål i isen.

Vattenprover nära sjöbotten

Med en ruthnerhämtare kan man ta vattenprover mycket nära sjöbotten, även vid djupa vatten. På det viset är det ganska lätt att undersöka hur stor mängd det finns där av näringsämnena fosfor och kväve. Genom metermarkeringar på snöret kan man också se exakt hur djupt ner man hämtar provet.


Genom ett hål i isen mäts mängden syre i vattnet med ett speciellt instrument.

Halten av syrgas

Finns det syre hela vägen ner till botten? När en sjö drabbas av övergödning ökar mängden växtplankton. När de dör faller de ner till botten och förbrukar syre när de förmultnar. Om det inte finns någon syre på botten ökar risken för näringsläckage ur bottensedimenten. Detta kan man få besked om genom att mäta temperatur och mängden syrgas med en meters mellanrum från vattenytan ända ner till botten.

Två personer i en båt som ska ta vattenprov med hjälp av ett rahmbergrör.

Mäta mänden plankton/alger

Ett rahmbergrör är två meter långt. Med hjälp av detta kan man undersöka hur mycket plankton som finns i ett tvärsnitt två meter ner från startpunkten.
 
Vill man veta mängden plankton från ytan och fyra meter ner sänker man ner röret i två omgångar med olika höjd – en från ytan och en två meter ner. Sedan blandar man vattnet i en hink innan man slutligen tar ett prov på en liter.

En person i en båt som tar ett planktonprov.

Artbestämning av plankton/alger

Ibland vill man veta vilken sorts alger som finns i vattnet, kanske främst vid riklig algblomning för att se om där finns giftalstrande alger. För att koncentrera mängden alger använder man en planktonhåv och häller därefter upp provet i en provflaska.

Kontakt

David Melle
Enhetschef miljöskyddsenheten

Tfn 036-10 54 49

Måns Samuelsson
Miljö- och hälsoskyddsinspektör