search
Sök
menu
Meny

Ändring av detaljplanen Stadsplan för kvarteret Eldhärden m.fl. i Jönköping, Öster.

Planens huvudsakliga syfte att möjliggöra byggnation av en ny skolbyggnad innehållande förskola, grundskola och två fullstora idrottshallar.

Detaljplaneändringen innebär en ökad byggnadshöjd från 11 till 16 meter, då den gällande detaljplanen inte tillåter den höjd som den tilltänkta byggnaden kräver. Ändringen innebär även att den punktprickade mark som ligger längs med Kålgårdsgatan och Östra Holmgatan minskas från 7 meter till 2 meter för att möjliggöra en större, sammanhängande utemiljö för Kålgårdsskolan och de föreslagna förskoleavdelningarna.

Planändringen har vunnit laga kraft, den 20 juni 2017.

Du hittar detaljplaner som vunnit laga kraft på sidan Gällande detaljplaner. Handlingarna från detta detaljplanearbete kommer även att finnas kvar på sidan Antagna detaljplaner under genomförande ca 1 år från det att detaljplanen vunnit laga kraft.

Antagandehandlingar

Planbeskrivningöppnas i nytt fönster (pdf, 15.6 MB)

Granskningsutlåtandeöppnas i nytt fönster (pdf, 58.9 kB)

Bilagor

Solstudieöppnas i nytt fönster (pdf, 13.5 MB)

Tidigare handlingar

Granskningshandlingar

Planbeskrivningöppnas i nytt fönster (pdf, 15.6 MB)

Samrådsredogörelseöppnas i nytt fönster (pdf, 2.2 MB)


Samrådshandling

Planbeskrivningöppnas i nytt fönster (pdf, 10.4 MB)

Kontakta oss

Titel

Telefon

Servicetelefon (kl 9-14)

036-10 53 35

 

Översiktskarta