search
Sök
menu
Meny

Ändring av detaljplan för Öglan 3, Jönköping

Planens huvudsakliga syfte är att upphäva bestämmelse om fastighetsindelning.

Fastighetsplaner enligt 1987 års plan- och bygglag (ÄPBL, SFS 1987:10) och tomtindelningar enligt äldre lagstiftningar är enligt 2011 års plan- och bygglag (PBL, SFS 2010:900) att anse som bestämmelser om fastighetsindelning i gällande detaljplaner. Upphävande eller ändring av sådana bestämmelser måste därmed ske genom ändring av detaljplan (ändring genom att bestämmelsen upphävs eller ändring genom att planen ersätts med ny detaljplan).

Planen drivs med ett förenklat ändringsförfarande.

Ändringen av detaljplanen antogs i stadsbyggnadsnämnden 13 juni 2019 och fick laga kraft 12 juli 2019.

Du hittar detaljplaner som vunnit laga kraft på sidan Gällande detaljplaner. Handlingarna från detta detaljplanearbete kommer även att finnas kvar på sidan Antagna detaljplaner under genomförande ca 1 år från det att detaljplanen vunnit laga kraft.


Aktuella handlingar

Planbeskrivningöppnas i nytt fönster (pdf, 761.1 kB)

Samrådsredogörelseöppnas i nytt fönster (pdf, 67.3 kB)

Tidigare handlingar

Samrådshandlingar

Planbeskrivningöppnas i nytt fönster (pdf, 667.6 kB)

Planbesked

Underlag för planbeskedöppnas i nytt fönster (pdf, 1.8 MB)

Kontakta oss

Titel

Telefon

Servicetelefon (kl 9-14)

036-10 53 35

 

Översiktskarta