search
Sök
menu
Meny

Detaljplan för Backen 1:141 i Bankeryd

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett detaljplaneförslag för fastigheten Backen 1:141 i Bankeryd. Syftet med detaljplanen är att omvandla ett industriområde till bostäder.

Planområdet är lokaliserat i Bankeryds norra del och beräknas kunna inrymma cirka 95 bostäder av varierad upplåtelse- och bebyggelseform.

Planområdet angörs från Björnebergsvägen och är uppdelad i två delområden. Det norra området innehåller flerbostadshus i tre till sex våningar, delvis med möjlighet till verksamheter i bottenplan i huset närmast Kortebovägen.

Detaljplanen antogs i stadsbyggnadsnämnden 7 maj 2020 och fick laga kraft 4 juni 2020.

Du hittar detaljplaner som vunnit laga kraft på sidan Gällande detaljplaner. Handlingarna från detta detaljplanearbete kommer även att finnas kvar på sidan Antagna detaljplaner under genomförande ca 1 år från det att detaljplanen vunnit laga kraft.


Aktuella handlingar

Planbeskrivningöppnas i nytt fönster (pdf, 6.2 MB)

Plankartaöppnas i nytt fönster (pdf, 2.2 MB)

Granskninsutlåtandeöppnas i nytt fönster (pdf, 107.4 kB)

Bilagor

Tidigare handlingar

Granskning

Planbeskrivningöppnas i nytt fönster (pdf, 6.4 MB)

Plankartaöppnas i nytt fönster (pdf, 427.5 kB)

Samrådsredogörelseöppnas i nytt fönster (pdf, 202.7 kB)

Samråd

Planbeskrivningöppnas i nytt fönster (pdf, 2.6 MB)

Plankartaöppnas i nytt fönster (pdf, 445.1 kB)

Behovsbedömningöppnas i nytt fönster (pdf, 56.1 kB)

Planbesked

Underlag för planbeskedöppnas i nytt fönster (pdf, 1.5 MB)

Beslut stadsbyggnadsnämdenöppnas i nytt fönster (pdf, 29.5 kB)

Kontakta oss

Titel

Telefon

Servicetelefon (kl 9-14)

036-10 53 35

 

Översiktskarta