search
Sök
menu
Meny

Detaljplan för bostäder på Åkerärten 1 & 2 Rosenlund

Detaljplanens syfte är att reglera bebyggelsen på fastigheterna Åkerärten 1 och 2.

Kommunen har tagit fram ett förslag till en ny detaljplan som syftar till att reglera bebyggelsen på Åkerärten 1 och 2.

Detaljplanen fick laga kraft 26 mars 2019.

Du hittar detaljplaner som vunnit laga kraft på sidan Gällande detaljplaner. Handlingarna från detta detaljplanearbete kommer även att finnas kvar på sidan Antagna detaljplaner under genomförande ca 1 år från det att detaljplanen vunnit laga kraft.

Aktuella handlingar

Plankarta

Planbeskrivning

Granskningsutlåtande

Nu pågår ett arbete att göra våra handlingar tillgängliga enligt lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Antagandehandlingarna går därför inte att ladda ner via hemsidan. Du kan beställa dem genom att e-posta en beställning till planarkitekten (se kontaktuppgifter nedan), fragaplan@jonkoping.se eller ringa servicetelefonen på 036-10 53 35. Ange vilken detaljplan det gäller samt vilka handlingar du vill ta del. De skickas till dig via e-post i PDF-format.

Bilagor

Geotekniskt utlåtande (pdf, 4.2 MB)

Kontrollprogram (pdf, 427 kB)

Behovsbedömning (pdf, 62.1 kB)

Tidigare handlingar

Granskningshandlingar

Plankarta (pdf, 267 kB)

Planbeskrivning (pdf, 2.2 MB)

Samrådsredogörelse (pdf, 74.1 kB)


Samrådshandlingar

Plankartaöppnas i nytt fönster (pdf, 230.5 kB)

Planbeskrivningöppnas i nytt fönster (pdf, 2.2 MB)

Behovsbedömningöppnas i nytt fönster (pdf, 62.1 kB)

Kontakta oss

Titel

Telefon

Servicetelefon (kl 9-14)

036-10 53 35

 

Översiktskarta