search
Sök
menu
Meny

Detaljplan för bostäder på Flora 5 Liljeholmen

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för byggnation av bostäder på fastigheten Flora 5.

Kommunen har tagit fram ett förslag till en ny detaljplan som, om planen vinner laga kraft, ska möjliggöra för byggnation av ett flerbostadshus i fem våningar på fastigheten Flora 5.

Detaljplanen fick laga kraft 9 oktober 2019.

Du hittar detaljplaner som vunnit laga kraft på sidan Gällande detaljplaner. Handlingarna från detta detaljplanearbete kommer även att finnas kvar på sidan Antagna detaljplaner under genomförande ca 1 år från det att detaljplanen vunnit laga kraft.

Aktuella handlingar

Plankarta (pdf, 861.5 kB)

Planbeskrivningöppnas i nytt fönster (pdf, 1.9 MB)

Granskningsutlåtandeöppnas i nytt fönster (pdf, 129.5 kB)

Bilagor

Tidigare handlingar

Granskningshandlingar

Plankarta (pdf, 233.9 kB)

Planbeskrivning (pdf, 1.9 MB)

Samrådsredogörelse (pdf, 99 kB)


Samrådshandlingar

Plankarta (pdf, 208.2 kB)

Planbeskrivning (pdf, 2.3 MB)

Behovsbedömning (pdf, 56.1 kB)

Kontakta oss

Titel

Telefon

Servicetelefon (kl 9-14)

036-10 53 35

 

Översiktskarta