search
Sök
menu
Meny

Detaljplan för del av Vingpennan 1 m.fl. (etapp 4) inom stadsdelen Kungsängen

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för cirka 90 bostäder inom kvarter G på Kungsängen.

Detaljplaneförslaget har föregåtts av tre markanvisningstävlingar där granskningshandlingen anpassats efter de tilldelade förslagen. Samtliga etapper för utbyggnaden på Kungsängen togs för samråd under 2013 där etapp 4 utgör en del av det tidigare planområdet.

Stadsbyggnadsnämnden finner att utifrån dagens kännedom av projektets omfattning så kommer genomförandet av detaljplanen inte att medföra en betydande miljöpåverkan i den mening som avses i 6 kap§11-18 miljöbalken (1998:808).

Förslaget avviker inte från gällande översiktsplan.

Detaljplanen fick laga kraft 8 maj 2020.

Du hittar detaljplaner som vunnit laga kraft på sidan Gällande detaljplaner. Handlingarna från detta detaljplanearbete kommer även att finnas kvar på sidan Antagna detaljplaner under genomförande ca 1 år från det att detaljplanen vunnit laga kraft.


Aktuella handlingar

Plankartaöppnas i nytt fönster (pdf, 232.9 kB)

Planbeskrivning (pdf, 20.4 MB)

Granskningsutlåtandeöppnas i nytt fönster (pdf, 86.6 kB)

Aktuella bilagor

Tidigare handlingar

Samrådshandlingar

Plankartaöppnas i nytt fönster (pdf, 1.6 MB)

Planbeskrivning
öppnas i nytt fönster
(pdf, 9.2 MB)

Granskningshandlingar etapp 3

Plankartaöppnas i nytt fönster (pdf, 991 kB)

Planbeskrivningöppnas i nytt fönster (pdf, 10.2 MB)

Samrådsredogörelseöppnas i nytt fönster (pdf, 67.7 kB)

Antagandehandlingar etapp 1

Plankartaöppnas i nytt fönster (pdf, 575.5 kB)

Planbeskrivningöppnas i nytt fönster (pdf, 10.6 MB)

Granskningsutlåtandeöppnas i nytt fönster (pdf, 84.2 kB)

Antagandehandlingar etapp 2

Plankartaöppnas i nytt fönster (pdf, 1.1 MB)

Planbeskrivningöppnas i nytt fönster (pdf, 11 MB)

Granskingsutlåtandeöppnas i nytt fönster (pdf, 68.7 kB)

Antagandehandlingar etapp 3

Plankartaöppnas i nytt fönster (pdf, 989.9 kB)

Planbeskrivningöppnas i nytt fönster (pdf, 10.8 MB)

Granskningsutlåtandeöppnas i nytt fönster (pdf, 62.3 kB)

Granskningshandlingar etapp 4

Plankartaöppnas i nytt fönster (pdf, 1.1 MB)

Planbeskrivningöppnas i nytt fönster (pdf, 20.3 MB)

Samrådsredogörelseöppnas i nytt fönster (pdf, 105.9 kB)


Tidigare bilagor

Kontakta oss

Titel

Telefon

Servicetelefon (kl 9-14)

036-10 53 35