search
Sök
menu
Meny

Detaljplan för Ekhagen 2:1, Ekhagen, Jönköpings kommun

Planens huvudsakliga syfte är att möjliggöra för byggnation av studentbostäder.

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett detaljplaneförslag för Ekhagen 2:1. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bostäder där det tidigare varit planlagt för industriändamål. Tanken är att ca 320 studentbostäder, främst bestående av smålägenheter, ska byggas.

Detaljplanen antogs i stadsbyggnadsnämnden 22 augusti 2019 och fick laga kraft 30 januari 2020.

Du hittar detaljplaner som vunnit laga kraft på sidan Gällande detaljplaner. Handlingarna från detta detaljplanearbete kommer även att finnas kvar på sidan Antagna detaljplaner under genomförande ca 1 år från det att detaljplanen vunnit laga kraft.


Aktuella handlingar

Plankartaöppnas i nytt fönster (pdf, 23.4 MB)

Planbeskrivningöppnas i nytt fönster (pdf, 19.9 MB)

Granskningsutlåtandeöppnas i nytt fönster (pdf, 105.6 kB)

Tidigare handlingar


Granskningshandlingar

Plankartaöppnas i nytt fönster (pdf, 1.2 MB)

Planbeskrivningöppnas i nytt fönster (pdf, 20.5 MB)

Samrådsredogörelseöppnas i nytt fönster (pdf, 103.1 kB)

Behovsbedömning och checklistaöppnas i nytt fönster (pdf, 142.3 kB)


Samrådshandlingar

Plankartaöppnas i nytt fönster (pdf, 1.2 MB)

Planbeskrivningöppnas i nytt fönster (pdf, 12.4 MB)

Behovsbedömningöppnas i nytt fönster (pdf, 118.3 kB)

Bilagor

Kontakta oss

Titel

Telefon

Servicetelefon (kl 9-14)

036-10 53 35

 

Översiktskarta