search
Sök
menu
Meny

Detaljplan för Hyltena 1:21 m.fl. i Torsvik

Planens huvudsakliga syfte är att möjliggöra för byggnation av verksamhetsområde i ett läge nära E4:an


Detaljplanen fick laga kraft den 17 december 2018.

Du hittar detaljplaner som vunnit laga kraft på sidan Gällande detaljplaner. Handlingarna från detta detaljplanearbete kommer även att finnas kvar på sidan Antagna detaljplaner under genomförande ca 1 år från det att detaljplanen vunnit laga kraft.


Aktuella handlingar

Planbeskrivning (pdf, 4.7 MB)

Plankarta (pdf, 1.6 MB)

Granskningsutlåtande (pdf, 686.4 kB)

Aktuella Bilagor

Tidigare handlingar

Granskningshandlingar

Planbeskrivning (pdf, 4.5 MB)

Plankarta (pdf, 31.5 MB)

Samrådsredogörelse (pdf, 281.8 kB)

Samrådshandlingar

Planbeskrivning (pdf, 2.9 MB)

Plankarta (pdf, 1.6 MB)

Behovsbedömning (pdf, 51.2 kB)

Tidigare Bilagor

Grundkarta (pdf, 454.7 kB)

Naturvårdsinventering (pdf, 4.1 MB)

Miljöteknisk utredning (pdf, 3.7 MB)

Dagvattenutredning (pdf, 1.7 MB)

Geoteknisk utredning (pdf, 6.1 MB)

Kontakta oss

Titel

Telefon

Servicetelefon (kl 9-14)

036-10 53 35

 

 

Översiktskarta