search
Sök
menu
Meny

Detaljplan för Norrahammar 28:1 m.fl.

Förslag på byggnation inom nya detaljplanen.

Planens huvudsakliga syfte att möjliggöra för byggnation av bostäder och centrumverksamhet.

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett detaljplaneförslag för Norrahammar 28:1 m.fl. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ett nytt centrum- och bo­stadskvarter samt en ny entré till Coop i Norrahammars centrum. I planen ingår även omgivande allmänna ytor där det skapas en gata mellan Georgslid och Villagatan samt en torgyta mellan det nya kvar­teret och Norrahammars kyrka. Den befintliga parkeringen som för­svinner kommer delvis ersättas med allmän parkering väster om Ta­bergsån, där även boulebanor och skateboardpark ska bevaras.

Detaljplanen fick laga kraft 21 maj 2019.

Du hittar detaljplaner som vunnit laga kraft på sidan Gällande detaljplaner. Handlingarna från detta detaljplanearbete kommer även att finnas kvar på sidan Antagna detaljplaner under genomförande ca 1 år från det att detaljplanen vunnit laga kraft.

Aktuella handlingar

Planbeskrivningöppnas i nytt fönster (pdf, 33.4 MB)

Plankartaöppnas i nytt fönster (pdf, 820.6 kB)

Granskningsutlåtandeöppnas i nytt fönster (pdf, 298.5 kB)

Tidigare handlingar

Granskningshandlingar

Planbeskrivningöppnas i nytt fönster (pdf, 6.3 MB)

Plankartaöppnas i nytt fönster (pdf, 847.3 kB)

Samrådsredogörelseöppnas i nytt fönster (pdf, 417.1 kB)

Samrådshandlingar

Planbeskrivningöppnas i nytt fönster (pdf, 27.3 MB)

Plankartaöppnas i nytt fönster (pdf, 842.1 kB)

Grundkartaöppnas i nytt fönster (pdf, 377.2 kB)

Utredningar och bilagor

Kontakta oss

Titel

Telefon

Servicetelefon (kl 9-14)

036-10 53 35

 

Översiktskarta