search
Sök
menu
Meny

Detaljplan för Norrahammar 43:1

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för byggnation av hem för vård och boende.


Detaljplanen fick laga kraft 31 oktober 2018.

Du hittar detaljplaner som vunnit laga kraft på sidan Gällande detaljplaner. Handlingarna från detta detaljplanearbete kommer även att finnas kvar på sidan Antagna detaljplaner under genomförande ca 1 år från det att detaljplanen vunnit laga kraft.
 

Aktuella handlingar

Plankarta (pdf, 298.8 kB)

Planbeskrivning (pdf, 7.6 MB)

Granskningsutlåtande (pdf, 106.4 kB)


Bilagor

Tidigare handlingar

Granskningshandlingar

Plankarta (pdf, 299.9 kB)

Planbeskrivning (pdf, 9.3 MB)

Samrådsredogörelse (pdf, 94.9 kB)

Samrådshandlingar

Plankarta (pdf, 237.4 kB)

Planbeskrivning (pdf, 10.8 MB)

Kontakta oss

Titel

Telefon

Servicetelefon (kl 9-14)

036-10 53 35

 

Översiktskarta