search
Sök
menu
Meny

Upphävande av bestämmelser om fastighetsindelning för Lillegården 8, Huskvarna, Jönköpings kommun

Syftet med denna detaljplaneändring är att upphäva upphäva av fastighetsindelningsbestämmelser för att kunna stycka av befintlig fastighet. Detta för att göra om en tvåfamiljvilla till ett parhus.

Fastighetsplaner enligt 1987 års plan- och bygglag (ÄPBL, SFS 1987:10) och tomtindelningar enligt äldre lagstiftningar är enligt 2011 års plan- och bygglag (PBL, SFS 2010:900) att anse som bestämmelser om fastighetsindelning i gällande detaljplaner. Upphävande eller ändring av sådana bestämmelser måste därmed ske genom ändring av detaljplan (ändring genom att bestämmelsen upphävs eller ändring genom att planen ersätts med ny detaljplan).

Bestämmelser om fastighetsindelning är en typ av bestämmelse som syftar till att låsa fastighetsindelningen i ett område och utesluter därmed alternativa lösningar.

Detaljplaneändringens avgränsning följer befintliga bestämmelser om fastighetsindelning för Lillegården 8 och sammanfaller därmed med befintliga fastighetsgränser för Lillegården 8.

Upphävandet av bestämmelser antogs av stadsbyggnadsnämnden 23 augusti 2018.

Du hittar detaljplaner som vunnit laga kraft på sidan Gällande detaljplaner. Handlingarna från detta detaljplanearbete kommer även att finnas kvar på sidan Antagna detaljplaner under genomförande ca 1 år från det att detaljplanen vunnit laga kraft.

Aktuella handlingar

Planbeskrivning
öppnas i nytt fönster
(pdf, 767.7 kB)

Tidigare handlingar

Kontakta oss

Titel

Telefon

Servicetelefon (kl 9-14)

036-10 53 35

 

Översiktskarta