search
Sök
menu
Meny

Ändring av detaljplan för kv. Hotellet 8 i Jönköping

Planarbetet gäller ändring av befintlig plan för att möjliggöra en höjning med två våningar på befintliga byggnadskroppar samt ny byggnadskropp i kvarterets södra del.

Kvarteret föreslås fortsatt innehålla centrumverksamheter såsom hotell, butiker, kontor och restaurang. Expansionen av byggrätten tillåter hotellverksamheten på kvarteret att expandera och de tillkommande kontorsytorna skapar fler arbetsplatser i ett stations- och centrumläge. Den tillåtna påbyggnaden på befintliga uppstickande kroppar uppgår till två våningar. I kvarterets södra del tillåts en ny byggnadskropp i cirka 5 våningar. Denna nya byggnadskropp skulle då vetta mot Skolgatan och ge gatan ett trevligare intryck.

 

Tidplan

Laga kraft: Kvartal 3-4, 2020
Antagande: Kvartal 3, 2020
Granskning: Kvartal 3, 2020
>> Samråd: 1 april - 30 april 2020


Samrådshandlingar

Planbeskrivning (pdf, 4.9 MB)

Plankarta (pdf, 3.5 MB)

Solstudie (pdf, 3.7 MB)

Handlingar

Översiktskarta