search
Sök
menu
Meny

Ändring av detaljplan för Månen 10 och Mångården 5, Jönköpings kommun

Planändringens syfte är att upphäva bestämmelse om fastighetsindelning på fastigheterna Månen 10 och Mångården 5.

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett förslag till ändring av stadsplanen "Månen mfl", fastställd som stadsplan 1980-10-08, aktbeteckning 06-JÖS-968.

Syftet med denna detaljplaneändring är att upphäva bestämmelse om fastighetsindelning på fastigheterna Månen 10 och Mångården 5, fastställd som tomtindelning 1959-08-24, aktbeteckning 0680K-EIII902. Ett upphävande av bestämmelse om fastighetsindelning möjliggör för en sammanläggning av fastigheterna.

Detaljplaneändringen bedöms vara förenlig med gällande översiktsplan. Ändringen bedöms inte innebära en betydande miljöpåverkan.

Ändring av detaljplan antogs i stadsbyggnadsnämnden 11 juni 2020.

Tidplan

Laga kraft: Juli 2020
>> Beslut om antagande: 11 Juni 2020
Samråd: 5 maj - 25 maj 2020
Beslut om planbesked: 8 april

Aktuella handlingar

Planbeskrivningöppnas i nytt fönster (pdf, 2.3 MB)

Samrådsredogörelseöppnas i nytt fönster (pdf, 85.8 kB)

Tidigare handlingar


Samråd

Planbeskrivning  (pdf, 2.2 MB)

Planbesked

Underlag för planbeskedöppnas i nytt fönster (pdf, 1.6 MB)

Beslut stadsbyggnadsnämndenöppnas i nytt fönster (pdf, 90.6 kB)

Kontakta oss

Titel

Namn och e-post

Telefon

Plankoordinator

Josefin Mattsson

036-10 50 00

Översiktskarta