search
Sök
menu
Meny

Ändring av detaljplan för Musketören 6, Torpa, Jönköpings kommun

Planändringens syfte är att upphäva bestämmelse om fastighetsindelning på fastigheten Musketören 6.

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett förslag till ändring av stadsplanen ”Maximum, Minnet m.fl. å Juneholm i Jönköping”, fastställd som stadsplan 1950-06-29.

Syftet med denna detaljplaneändring är att upphäva bestämmelse om fastighetsindelning på fastigheten Musketören 6, fastställd som tomtindelning 1929-02-05, aktbeteckning 0680K-EIII114. Ett upphävande av bestämmelse om fastighetsindelning möjliggör för en avstyckning av fastigheten.

Detaljplaneändringen bedöms vara förenlig med gällande översiktsplan. Ändringen bedöms inte innebära en betydande miljöpåverkan.

Ändring av detaljplan antogs i stadsbyggnadsnämnden 11 juni 2020

Tidplan

Laga kraft: Juli 2020
>> Beslut om antagande: 11 Juni 2020
Samråd: 27 mars- 17 april 2020
Beslut om planbesked: 12 mars

Aktuella handlingar

Planbeskrivningöppnas i nytt fönster (pdf, 1.3 MB)

Samrådsredogöresleöppnas i nytt fönster (pdf, 76.1 kB)

Tidigare handlingar

Samråd

Planbeskrivningöppnas i nytt fönster (pdf, 1.3 MB)

Planbesked

Underlag för planbeskedöppnas i nytt fönster (pdf, 739.3 kB)

Beslut stadsbyggnadsnämndenöppnas i nytt fönster (pdf, 89.6 kB)

Kontakta oss

Titel

Namn och e-post

Telefon

Plankoordinator

Josefin Mattsson

036-10 50 00


Översiktskarta