search
Sök
menu
Meny

Ändring av detaljplan för Norrahammar 29:2, Norrahammar

Stadsbyggnadsnämnden beslutade den 11 juni 2010 om positivt planbesked för Norrahammar 29:2.

Ansökan avser en ändring av gällande detaljplan för att möjliggöra en annan placering av den tänkta bro som ska anläggas över Tabergsån.

Arbetet är påbörjat men i tidigt skede.

Tidplan

Laga kraft: Kvartal 3, 2021
Antagande: Kvartal 3 , 2021
Granskning: Kvartal 2, 2021
Samråd: Kvartal 2, 2021

Handlingar

Kontakta oss

‌Kontakta oss

Titel

Namn och e-post

Kontaktcenter

Planarkitekt

Joakim Kjell

036-10 50 00


Översiktskarta