search
Sök
menu
Meny

Ändring av detaljplan för Pennan 15, Jönköping

Stadsbyggnadsnämnden beslutade 15 november 2018 om positivt planbesked för Pennan 15.

Ansökan avser att möjliggöra för att inrymma tre lägenheter i fastigheten istället för dagens två lägenheter.

Detaljplanearbetet är påbörjat men i tidig skede.

Preliminär tidplan:

Laga kraft: Kvartal 1, 2022
Antagande: Kvartal 1, 2022
Granskning: Kvartal 4, 2021
Samråd: Kvartal 3, 2021

Handlingar

Kontakta oss

‌Kontakta oss

Titel

Namn och e-post

Kontaktcenter

Planarkitekt

Rebecka Persson

036- 10 50 00


Översiktskarta