search
Sök
menu
Meny

Ändring av detaljplan för Ventilen 5, Rosenlund

Syfte med planen är att bland annat utöka byggrätten för Rosenlundsskolan.

Ansökan avser en ändring till 20 m i bygghöjd på fastigheten och att få bort markerad prickmark på fastigheten i den mån det är möjligt.

Tidplan:

Laga kraft: Kvartal 3, 2021
Antagande: Kvartal 2, 2021
Granskning: Kvartal 2, 2021
Samråd: Kvartal 1, 2021


Handlingar

Kontakta oss

‌Kontakta oss

Titel

Namn och e-post

Kontaktcenter

Planarkitekt

Rebecka Persson

036-10 50 00


Översiktskarta