search
Sök
menu
Meny

Detaljplan för Öbon 1, Råslätt

Stadsbyggnadsnämnden beslutade den 16 maj 2019 om positivt planbesked för Öbon 1.

Ansökan avser att möjliggöra rivning av befintlig parkering och istället bygga ett nytt servicekontor för Vätterhem och eventuellt studentbostäder.

Detaljplanearbetet är påbörjat men i tidig skede.

Preliminär tidplan:

Laga kraft: Kvartal 3, 2021
Antagande: Kvartal 3, 2021
Granskning: Kvartal 2, 2021
Samråd: Kvartal 4, 2020

Handlingar

Kontakta oss

Titel

Namn och e-post

Telefon

Planarkitekt

Elin Hallström

036-10 50 00

Översiktskarta