search
Sök
menu
Meny

Detaljplan för Slåttertiden 1 mfl. Huskvarna

Syfte med detaljplanen ä ratt möjliggöra byggnation av bostäder.

Detaljplanearbetet är påbörjat men i tidig skede.

Preliminär tidplan:

Laga kraft: Kvartal 3, 2021
Antagande: Kvartal 3, 2021
Granskning: Kvartal 2, 2021
Samråd: Kvartal 4, 2020

Handlingar

Kontakta oss

Titel

Namn och e-post

Telefon

Planarkitekt

Hanna Levin

036-10 50 00


Översiktskarta