search
Sök
menu
Meny

Detaljplan för Vakten 7-10, A6/Ryhov, Jönköpings kommun

Planens huvudsakliga syfte att möjliggöra för nya verksamheter

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett detaljplaneförslag för fastigheterna Vakten 7, 8, 9 och 10.

Inom aktuellt område ligger en gymnasieskola och en gynmottagning med tillfälligt bygglov. Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten för verksamheterna att tillåtas på platsen permanent men också lämplighetspröva en flexibel markanvändning som möjliggör för en större variation av verksamheter i området för framtiden.

Tidplan:

Laga kraft: Kvartal 3, 2021
Antagande: Kvartal 3, 2021
Granskning: Kvartal 2, 2021
>> Samråd: 19 augusti - 9 september 2020


Aktuella handlingar

Plankarta (pdf, 428.3 kB)

Planbeskrivning

Undersökning av miljöpåverkan

Nu pågår ett arbete att göra våra handlingar tillgängliga enligt lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Samrådshandlingarna går därför inte att ladda ner via hemsidan. Du kan beställa dem genom att e-posta en beställning till planarkitekten (se kontaktuppgifter nedan), fragaplan@jonkoping.se eller ringa servicetelefonen på 036-10 53 35. Ange vilken detaljplan det gäller samt vilka handlingar du vill ta del. De skickas till dig via e-post i PDF-format.

Bilagor

Tidigare handlingar

Planbesked

Underlag för planbeskedöppnas i nytt fönster (pdf, 3.8 MB)

Beslut stadsbyggnadsnämndenöppnas i nytt fönster (pdf, 7.5 kB)

Kontakta oss

Titel

Namn och e-post

Telefon

Planarkitekt

Solveig Lönnervall

036-10 50 00


Översiktskarta