search
Sök
menu
Meny

Detaljplan för Vakten 7 m.fl, Jönköping

Inom aktuellt område ligger en gymnasieskola och en gynmottagning med tillfälligt bygglov. Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten för verksamheterna att tillåtas på platsen permanent men också lämplighetspröva en flexibel markanvändning som möjliggör för en större variation av verksamheter i området för framtiden.

Detaljplanearbetet är påbörjat men i tidig skede.

Preliminär tidplan:

Laga kraft: Kvartal 1, 2021
Antagande: Kvartal 4, 2020
Granskning: Kvartal 4, 2020
Samråd: Kvartal 2, 2020


Handlingar

Kontakta oss

Titel

Namn och e-post

Telefon

Planarkitekt

Solveig Lönnervall

036-10 50 00


Översiktskarta