search
Sök
menu
Meny

Kommande detaljplanearbete för Lappen 16, Jönköping

Översiktskarta

Stadsbyggnadsnämnden beslutade den 10 september 2015 om positivt planbesked för Lappen 16.

Ansökan avser en ändring av detaljplan för byggnation av lokaler för högskolan.

Detaljplanearbetet bedöms tidigast kunna påbörjas 2021. Detaljplanen bedöms vara laga kraft vunnen 1,5-2 år efter det att ett detaljplanearbete startas, under förutsättning att den inte överklagas. Tidplan för ärendet kommer att styras i förhållande till andra projekt inom kommunen, samt även hur det prioriteras i kommunens bostadsförsörjningsprogram.


Handlingar

Kontakta oss

Kontakt oss via:


Telefon

036-10 50 00

Epost

fragaplan@jonkoping.se