search
Sök
menu
Meny

Kommande detaljplanearbete för Norrahammar 29:2, Norrahammar

Stadsbyggnadsnämnden beslutade den 11 juni 2010 om positivt planbesked för Norrahammar 29:2.

Ansökan avser en ändring av gällande detaljplan för att möjliggöra en annan placering av den tänkta bro som ska anläggas över Tabergsån.

Detaljplanearbetet bedöms tidigast kunna påbörjas 2020. Detaljplanen bedöms vara laga kraft vunnen 1-1,5 år efter det att ett detaljplanearbete startas, under förutsättning att den inte överklagas. Tidplan för ärendet kommer att styras i förhållande till andra projekt inom kommunen, samt även hur det prioriteras i kommunens bostadsförsörjningsprogram.

Handlingar

Kontakta oss

Kontakt oss via:


Telefon

036-10 50 00

Epost

fragaplan@jonkoping.se


Översiktskarta