search
Sök
menu
Meny

Kommande detaljplanearbete för Ventilen 5, Rosenlund

Stadsbyggnadsnämnden beslutade den 7 maj 2020 om positivt planbesked för Ventilen 5.

Ansökan avser en ändring till 20 m i bygghöjd på fastigheten och att få bort markerad prickmark på fastigheten i den mån det är möjligt.

Detaljplanearbetet bedöms tidigast kunna påbörjas 2020. Detaljplanen bedöms vara laga kraft vunnen 1,5-2 år efter det att ett detaljplanearbete startas, under förutsättning att den inte överklagas. Tidplan för ärendet kommer att styras i förhållande till andra projekt inom kommunen, samt även hur det prioriteras i kommunens bostadsförsörjningsprogram.

Handlingar

Kontakta oss

Kontakt oss via:


Telefon

036-10 50 00

Epost

fragaplan@jonkoping.se


Översiktskarta